Model downloaden...

Een moderne laptop/PC (met muis) wordt aanbevolen.

Klik op: "Woningen", voor een overzicht in 3D.
Klik op één woning voor detailinformatie (plattegrond en 3D model).
Klik op: "Complex" om transparantie weer uit te zetten.

Handige functies in het 3D model:

Browsers:
Onze aanbeveling: Chrome, Firefox, Safari.

Park Fort Krayenhoff

Het model is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van de gegevens zoals deze tijdens het uitbrengen van deze configurator bekend waren. Technisch noodzakelijke controles of wijzigingen kunnen er toe leiden dat er optimalisatie aan het ontwerp plaatsvindt.

In de directe omgeving worden ook woningen ontwikkeld, waarvan het ontwerp nog niet definitief vastligt. De omliggende bebouwing is dan ook niet meegenomen in de configurator. De invulling van deze bebouwing kan invloed hebben op zaken zoals het uitzicht en de schaduwwerking.

Aan de configurator kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de contractstukken, bijbehorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

Klik op woningen om de indeling van het gebouw te bekijken.