Wordt BIM ook in Nederland verplicht?

 -  Beschikbaar in: Nederlands

Help ons met de opvattingen in Nederland in kaart te brengen.

Geef u mening: Enquête BIM

Building Information Modelling - Wat is het en waarom heeft iedereen het erover?
BIM is een digitaal informatiemodel. Het gaat om het vastleggen van informatie gedurende het gehele renovatie- of bouwproces in een gestructureerd informatiemodel. Dit informatiemodel bevat alle gegevens van een gebouw. De constructie, maar ook de leidingen, installaties en dergelijke. En niet in de laatste plaats is het met de verschillende BIM-viewers ook mogelijk de inpassing in een gebied te bekijken. Hoewel er in Nederland (nog?) geen verplichting is voor het gebruik van BIM-modellen, zien we het in tal van aanbestedingen wel als "gewenst" of als "eis" terugkomen. Zeker als het gaat om de ontwikkeling van grotere gebouwen, zien we dat lokale overheden het model bouwtechnisch willen beoordelen, maar zeker ook de manier waarop het bouwproject in de omgeving past. En natuurlijk kan het BIM model ook uitstekend voor beheer en onderhoud worden gebruikt, na oplevering van een gebouw. 

BIMviewers
Er zijn verschillende manieren om BIM modellen in 3D te bekijken. In veel gevallen is daarbij installatie van software op een lokale computer vereist. BIMkeeper biedt deze functie web-gebaseerd aan. Doordat er dan geen installatie nodig is, is het makkelijk om alle stakeholders te laten meekijken. 

BIM – Europa en wereldwijd
BIM bestaat al bijna twintig jaar. De VS was pionier op dit terrein, maar Groot-Brittannië bleef niet achter. In 2011 werd in een nieuw bouwbesluit  de nadruk gelegd op de voordelen van BIM en hoe het de bouwkosten enorm zou verminderen. De Britse regering heeft vervolgens in 2016 een wet aangenomen die BIM verplicht stelt bij alle publieke aanbestedingen. Ook de EU adviseert lidstaten om te kijken naar landen zoals Groot-Brittannië, Italië en Finland waar open BIM-standaarden verplicht dan wel zeer aanbevolen worden. In Italië en Duitsland gaat een dergelijke verplichting op korte termijn in elk geval gelden voor alle infra-structurele werken. BIM wordt steeds meer de norm voor design en het vast leggen van informatie en daarmee ook de communicatie tussen de verschillende partijen in de bouwketen.

De bouwsector lijkt wereldwijd steeds meer de voordelen te zien van het gebruik van BIM. Een betere samenwerking wordt min of meer afgedwongen, het aantal fouten neemt fors af en de kosten dalen. Bijvoorbeeld ook in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) heeft dat geleid tot een verplichting van het gebruik van BIM, niet alleen om dat ene gebouw te beoordelen, maar ook om het effect van het nieuwe gebouw in de omgeving te kunnen beoordelen. 

BIM_global.png

BIM is noodzaak 
Nederland is een van de snelst innoverende landen op het gebied duurzaamheid, energiebewust en milieubewust bouwen (en beheren). Ook hiervoor biedt BIM vele handvaten. IRP, ontwikkelaar van BIMkeeper, onderzoekt op dit moment samen met partners in de bouw- en advies-keten, op welke wijze de 3D-modellen gebruikt kunnen worden om milieu- en duurzaamheidsaspecten duidelijk in beeld te brengen en te berekenen. De virtualisaties en berekeningen die BIM mogelijk maakt, zijn een belangrijke stap vooruit voor Duurzaam Bouwen. En natuurlijk ook voor een minimaal gebruik van (fossiele) energie. Ook onze online zonnestudie is daarbij van belang.

Allemaal onderwerpen waar architecten, eigenaren en kopers en verkopers rekening mee houden. Hiermee biedt BIM in grote mate perspectief voor het bouwproces van de toekomst. Ook al wordt BIM niet verplicht: het wordt wel noodzakelijk om duurzaamheid en de energietransitie te faciliteren. Belangrijke vraag is wel of we in Nederland voldoende kennis en goed geschoold personeel hebben om alle ambitieuze doelstellingen op deze terreinen te te realiseren.

Wat vindt U? Klik hier om u mening te geven over de ontwikkelingen van BIM in Nederland. Deze enquête staat ook op de website van BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus).

IRP baseert al zijn webdevelopment op de ISO 19650-standaard voor de ontwikkeling en volledige levenscyclus van gebouwen. Voorheen bekend als de BSI 1192-X. Deze standaard is inmiddels bijna volledig in BIMkeeper geïmplementeerd.


<
>