Onderhoudsplanning (MJOP) voor gehele portefeuille nu live!

 -  Beschikbaar in: Nederlands Nederlands

In BIMkeeper zijn de onderhoudsplanningen (MJOP) nu ook over de gehele portefeuille te bekijken. En natuurlijk wordt dit ook in 3D ondersteund. Ook is het mogelijk een selectie van complexen te maken, bijvoorbeeld per regio, of per type gebouw, zoals woningen, kantoren, scholen en dergelijke. Alle werkzaamheden voor de komende jaren in één overzicht.

Een aantal grote Franse woningcorporaties vroeg IRP een overzicht van alle gepland meerjaren onderhoud over de gehele portefeuille te kunnen tonen. Dit overzicht moet duidelijk maken welke werkzaamheden de komende jaren moeten worden uitgevoerd. Dit overzicht kan op meerdere manieren worden samengesteld, bijvoorbeeld per complex, per regio, maar ook op de in Nederland veel gebruikte NLSFB codering. In dit specifieke voorbeeld wordt geen gebruik gemaakt van de NLSFB classificatie, maar Omniclass.

De functionaliteit is geïmplementeerd in BIMkeeper, onze online 3D Facility Management Solution.

Overige functionaliteiten die BIMkeeper biedt voor het beheren van MJOP’s (Meerjaren Onderhouds Planning / ook wel Meerjaren Onderhouds Begroting genoemd - MJOB) zijn:

- Het creëren van MJOP’s door informatie uit IFC’s te halen, zoals aantallen, oppervlaktes, materialen en dergelijke. Dit kan vanuit de IFC, maar ook vanuit de 3D viewer;
- Adequate overzichten van MJOP’s; met een eenvoudig aanpasbare selectie van complexen;
- Overzichten van MJOP’s in grafieken en tabellen;
- Sorteren van overzichten op regio's, complexen en elementcodes;
- Het uitstellen en vervroegen van MJOP-planningen, zodat de uitvoering overzichtelijk en beheerbaar wordt. Als er bijvoorbeeld "pieken" zijn in bepaalde jaren, kan worden bekeken welke werkzaamheden eventueel eerder of later kunnen.

Ook voor dit onderwerp is een demo ingericht met handleiding, die beschrijft hoe al deze functies gebruikt kunnen worden. De demo bevat ook een video die demonstreert hoe deze krachtige overzichtsfunctionaliteit werkt. In deze demo-omgeving kan iedereen de functionaliteit bekijken en testen: https://demo.bimkeeper.com/demos/long-term-maintenance

Meer demo videos zijn te bekijken op hun respectievelijke demo pagina's of via het officiële IRP YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCW41j2Z77ht7XAZDclTO8Vw

Voor alle vragen over deze functionaliteit: contact@irp.nl

IRP baseert al zijn webdevelopment op de ISO 19650-standaard voor de ontwikkeling en volledige levenscyclus van gebouwen. Voorheen bekend als de BSI 1192-X. Deze standaard is inmiddels bijna volledig in BIMkeeper geïmplementeerd.